Methoden

Hieronder een overzicht van de methoden waar we het meest gebruik van maken. ​Al deze wetenschappelijk bewezen methodieken worden in onze trajecten geintegreerd aangeboden. Sommige methoden worden wanneer relevant ook als los staande trajecten ingezet.

Psycho Educatie

Psycho educatie wordt ingezet om het vertrouwen te vergroten door meer inzicht te geven in hoe denken, voelen en gedrag op elkaar in werken, Ook worden vaardigheden versterkt om beter met stress en spanningen om te gaan in het dagelijks leven.

Cognitieve gedragstherapie

​Dit is een psychologische techniek die ondersteund in op een andere manier met negatieve gedachten om te gaan en vanuit een heldere blik naar situaties te kijken, zodat er ruimte komt voor ander gedrag.

Brein analyse, QEEG

Een traject bij BrainSpa begint met een analyse van de conditie van het brein en lichamelijke stressmechanismen. De neurofysiologische conditie wordt in kaart gebracht met de beste apparatuur op dit gebied (NEXUS serie van Mind Media). Wij doen QEEG onderzoek (Quantitiative Electroencephalogram); dat is meting van de hersenactiviteit op 19 punten van het hoofd, waarbij er een vergelijking wordt gemaakt met een leeftijdgerelateerde normgroep. Daarnaast meten wij ademhaling, hartslag, hartcoherentie, hartritme variabiliteit, spierspanning, huidgeleiding en huidtemperatuur. Vervolgens wordt de link gelegd naar het dagelijks functioneren, de mindset en persoonlijke doelen voor ontwikkeling.

Neurofeedback- en biofeedback

Neurofeedback en biofeedback worden gecombineerd toegepast. Dat betekent dat hersenactiviteit en andere lichaam’s variabelen, zoals hartslag, ademhaling en huid geleiding tegelijkertijd worden gemeten en getraind. Hierdoor kan een goede afstemming worden gemaakt tussen het centraal zenuwstelsel (brein) en het autonoom zenuwstelsel. Er wordt getraind naar een staat waarbij lichamelijke ontspanning samengaat met focus en alertheid. Dit gebeurt aan de hand van continue ‘real time’ feedback over de eigen staat van zijn. Een goede balans van hersenactiviteit en lichamelijke ontspanning wordt beloond door middel van auditieve en visuele feedback. Daarnaast wordt door middel van oefeningen en coaching ook geleerd hoe bewust de gewenste staat te bereiken is.

Mindfulness

Mindfulness gaat over aandachtig leven. Bij het oefenen met mindfulness leer je om alles wat je doet je ontspannen aandacht te geven. Ieder moment dat je ervoor kiest om je aandacht bij het beleefde moment te houden, kun je niet je aandacht geven aan mentale onrust, gedachten over het verleden of angsten voor de toekomst. Negatieve gedachten of angsten worden niet meer gevoed. Integendeel, je voedt hiermee de ervaring van het ‘Nu’, waardoor je intenser leeft. Je kunt vanuit je actuele wijsheid reageren op situaties, in plaats van te reageren vanuit onbewuste automatische patronen.

Coaching

​Coaching richt zich op de vertaling van dat wat er geleerd wordt naar het dagelijks leven. Het gaat daarbij enerzijds om het bewust worden van automatische gedachten en emotionele reacties, anderzijds om hier vanuit wat afstand naar te kunnen kijken. Dat maakt de weg vrij om vanuit hernieuwde inzichten en energie vorm te geven aan je leven. Bij kinderen is de coaching deels gericht op ouders en leerkrachten.

Contact

 • BrainSpa Zutphen
 • Waterstraat 5
 • 7201 HM Zutphen
 • The Netherlands
 • +31 (0) 575 541060
 • info@brainspa.nl
 • BrainSpa Naarden
 • IJsselmeerweg 100
 • 1411 DL Naarden
 • The Netherlands
 • +31 (0) 575 541060
 • info@brainspa.nl

Contactformulier