Intensive

Een intensive is een intensief behandel traject van over het algemeen 4 aaneengesloten dagen. Andere opties zijn 2 x 2 dagen en soms 2 dagen. De betreffende keuze wordt gemaakt aan de hand van wat er nodig is, wat iemand aankan, wat het meest efficient is en uiteraard wat jou wensen zijn.

De insteek bij een intensive is heel persoonlijk en individueel gericht. Wij werken niet met standaardprotocollen. Er wordt uiteraard wel gebruik gemaakt van specifieke kennis, ervaring en inzichten over diagnoses en klachten patronen. De training en oefeningen worden zeer nauwgezet afgestemd op de persoon, de klachten, de doelen en wat er nodig is in de dagelijkse praktijk. De ervaring heeft geleerd dat een intensieve training krachtig werkt, omdat steeds kan worden voortgebouwd op de voorgaande sessie, cliënt en behandelaar in een flow komen waarin meer kan gebeuren, er weinig ruimte is om in het oude patroon terug te vallen en los van de eigen omgeving makkelijker een shift wordt gemaakt. De opbouw van de intensieve training is voor iedereen hetzelfde, de inhoud uniek.

Behandeling

De kracht van de behandeling is de integratie van aan de ene kant meetbare en methodes als neuro en bio feedback en aan de andere kant de meer inzicht gevende en therapeutische begeleiding daar omheen. Hierdoor worden er op fysiologisch niveau en inzichtelijk stappen gezet en is de vooruitgang aantoonbaar met meetgegevens en feedback.

Contact

 • BrainSpa Zutphen
 • Waterstraat 5
 • 7201 HM Zutphen
 • The Netherlands
 • +31 (0) 575 541060
 • info@brainspa.nl
 • BrainSpa Naarden
 • IJsselmeerweg 100
 • 1411 DL Naarden
 • The Netherlands
 • +31 (0) 575 541060
 • info@brainspa.nl

Contactformulier